vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Lianne Bonte

Inpakchallenge, groot succes

Vanmiddag was het zover, de inpakchallenge, al de hele week waren de kinderen bezig, wat de beste manier was om de juf of meester in te pakken. Gaan we voor snelheid of voor creativiteit. Er waren namelijk twee prijzen te winnen.
We verzamelde ons allemaal in de gymzaal en na het startsein gingen we aan de slag. Het was een gezellige boel. De klas van juf Heidi en Juf Lianne waren het snelste. De klas van juf Wendy en juf Linda wonnen de originaliteitsprijs. Maar eigenlijk hebben we allemaal gewonnen want. We hebben met deze activiteit elkaar aangemoedigd, samengewerkt, creatief nagedacht en genoten!
Op de groepspagina’s volgen wellicht nog meer foto’s. Maar hier alvast een voorproefje.

Buitenlesdag 2020

Vandaag was het nationale buitenlesdag. Deze staat altijd gepland in het voorjaar maar door Corona verschoven naar september. De kinderen hebben vandaag onder andere gewerkt aan woordenschat, spelling en rekenen, maar dan niet binnen uit de boeken maar buiten. Wat een feest!

En weet je wat extra leuk is, dit schooljaar is er nog een keer buitenlesdag! dan weer gewoon in het voorjaar

 

Wat een heerlijk weer!

De kinderen in de rode gang hebben vandaag een heerlijke middag gehad. Lekker spelen met water op ons mooie plein.

Hou vol, bericht van de burgemeester van Eindhoven

De burgemeester en wethouder van Eindhoven hebben een boodschap voor alle kinderen en hun ouders.

 

Troost-fee van Nick

Nick uit unit rood 3 heeft samen met zijn moeder een hele mooie troost fee gemaakt. Speciaal voor iedereen die langskomt en het nodig heeft. Zoals Nick zegt: ” Ze geeft een hartje aan iedereen die langskomt.”
Ook voor jullie zo’n digitaal hartje.

Gemaakt door Nick, een troost Troffee voor iedereen die het nodig heeft

Goede uitleg over Corona voor kinderen

Gottmer is een uitgever van kinderboeken, deze uitgever heeft een mooi en duidelijk boek gemaakt over Corona, allesrondom het coronavirus wordt uitgelegd en ondersteund met plaatjes. Het boek is geschikt voor jonge kinderen om samen met hun ouders te lezen. De ouder kinderen kunnen dit zelfstandig. Het boek kun je downloaden door op deze link te klikken of op het onderstaande plaatje.

 

Update zondag 15 maart

Beste ouders/verzorgers,
In Nederland gelden vanaf morgen 16 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot tenminste 6 april. Minister Slob en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op het spoedoverleg van vandaag) toe tijdens een persbijeenkomst vanmiddag. Dit betekent voor alle scholen dat ze dicht gaan. Zo ook onze school.Wel zullen we onderwijs op afstand organiseren. Verder willen we graag inventariseren welke kinderen, waarvan de ouders in de vitale processen werkzaam zijn, op welke dagen opvang nodig hebben.Onderwijs op afstand

We zijn momenteel bezig om de eerste stappen te zetten om, daar waar het mogelijk , onderwijs op afstand te creëren. Deze manier van onderwijs ( waarbij we vooral gebruik maken van ICT) ,proberen we zo snel mogelijk in te zetten. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk via de mail. U krijgt hierover een push bericht op onze app/ website.

Ouders in vitale beroepenAls school regelen we de opvang, gedurende de schooltijd, voor die kinderen van wie de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen.  Uiteraard kunnen kinderen van deze ouders alleen worden opgevangen als zij klachtenvrij zijn.

Wij willen daarom inventariseren om welke kinderen het gaat. Als we spreken over vitale beroepen dan gaat het om functies in de volgende sectoren:

 • zorg
 • transport
 • leerkrachten
 • chauffeurs
 • voedselketen
 • vervoer
 • kinderopvang
 • media en communicatie
 • hulpdiensten
 • rijksoverheid

Als u werkzaam bent in een van deze vitale beroepen en u heeft geen mogelijkheden voor opvang van uw kind(eren) tijdens schooltijden, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan Rita van Leeuwen :

r.van leeuwen@skpo.nl

Uiteraard zijn de kinderen alleen welkom als ze klachtenvrij zijn.
In de mail vermeldt u: 

● naam en groep van uw kind;  

● uw beroep; 

● de dagen waarop u komende week gebruik wilt maken van de opvangmogelijkheid door school.

U moet het taxibedrijf zelf op de hoogte brengen, als uw kind naar school moet worden gebracht!

De komende weken zullen we u regelmatig per mail op de hoogte houden en nemen wij contact op met de ouders, die gebruik willen maken van de opvangmogelijkheid.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

RIta van Leeuwen.

Directeur Petraschool.

Directeur a.i. Reis van Brandaan.

Update corona

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben een bijzondere week achter de rug.

Als kinderen klachtenvrij zijn (niet hoesten, niet verkouden zijn en geen koorts hebben) kunnen zij maandag 16 maart 2020 naar school komen. Kinderen die klachten hebben worden verzocht thuis te blijven of worden naar huis gestuurd.

U moet zelf, indien van toepassing, het taxibedrijf afbellen.

 Er is op dit moment voldoende bezetting om op maandag de lessen door te laten gaan. Mocht blijken dat dit op zondag 15 maart 2020 anders is dan wordt u daarvan via email en via de website van de school (www.dereisvanbrandaan.nl) op de hoogte gebracht. Dus hou dit in de gaten.

Zonder tegenbericht zien wij uw zoon/dochter maandag graag weer op school.

We hopen wederom op uw begrip, in deze bijzondere situatie.

Namens het team van de reis van Brandaan

Vacature nieuwe directeur.

Met veel trots hebben wij de vacature uitgezet voor een nieuwe directeur. Ben je benieuwd wat voor iemand wij zoeken…
Bekijk de vacature maar eens.

Update Corona

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week bent u geïnformeerd over de genomen (hygiëne)maatregelen en dringende adviezen van het RIVM en de GGD. Hiermee voorkomen we samen dat een groot deel van onze medewerkers en/of leerlingen ziek kan worden op het moment dat het virus grootschalig doorbreekt. Ook waarborgen we zo het onderwijs.

Wij houden u de komende dagen op de hoogte of de school open blijft of dat wij moeten sluiten. Dit zal afhankelijk zijn van mogelijk verder besmettingsgevaar of het aantal medewerkers wat zich ziek moet melden, vanwege verkoudheid, hoest of koorts.

We zijn nu ruim een week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners van Noord-Brabantgecommuniceerd. Voor inwoners van Noord-Brabant adviseren zij verplicht thuiswerken/leren in de volgende gevallen.

Verplicht thuis

Vanaf maandag werk en leer je verplicht thuis als je:

 1. verkouden bent, hoest of koorts hebt.Na het verdwijnen van deze verschijnselen is het verstandig nog 1-2 dagen thuis te blijven/werken;
 2. onlangs in contact bent geweest met bevestigde corona besmette personen. Als het goed is, word je meegenomen in een contactonderzoek van de GGD. Volg de maatregelen van de GGD goed op.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk maken.

Wanneer weer naar school?

Op grond van het bovenstaande verzoek ik dan ook leerlingen die één van deze klachten hebben, niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vraag ik u om bij de ziekmelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop, waarschijnlijk met velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en/of app vindt u de actuele, up-to-date informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rita van Leeuwen, directeur.


download-180px

Snel contact

Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven
Bel ons: 040-2111822
Mail ons:
info-reisvanbrandaan@skpo.nl

YouTubeFlickrGooglePlus