vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Lianne Bonte

Wat een heerlijk weer!

De kinderen in de rode gang hebben vandaag een heerlijke middag gehad. Lekker spelen met water op ons mooie plein.

Hou vol, bericht van de burgemeester van Eindhoven

De burgemeester en wethouder van Eindhoven hebben een boodschap voor alle kinderen en hun ouders.

 

Troost-fee van Nick

Nick uit unit rood 3 heeft samen met zijn moeder een hele mooie troost fee gemaakt. Speciaal voor iedereen die langskomt en het nodig heeft. Zoals Nick zegt: ” Ze geeft een hartje aan iedereen die langskomt.”
Ook voor jullie zo’n digitaal hartje.

Gemaakt door Nick, een troost Troffee voor iedereen die het nodig heeft

Goede uitleg over Corona voor kinderen

Gottmer is een uitgever van kinderboeken, deze uitgever heeft een mooi en duidelijk boek gemaakt over Corona, allesrondom het coronavirus wordt uitgelegd en ondersteund met plaatjes. Het boek is geschikt voor jonge kinderen om samen met hun ouders te lezen. De ouder kinderen kunnen dit zelfstandig. Het boek kun je downloaden door op deze link te klikken of op het onderstaande plaatje.

 

Update zondag 15 maart

Beste ouders/verzorgers,
In Nederland gelden vanaf morgen 16 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot tenminste 6 april. Minister Slob en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op het spoedoverleg van vandaag) toe tijdens een persbijeenkomst vanmiddag. Dit betekent voor alle scholen dat ze dicht gaan. Zo ook onze school.Wel zullen we onderwijs op afstand organiseren. Verder willen we graag inventariseren welke kinderen, waarvan de ouders in de vitale processen werkzaam zijn, op welke dagen opvang nodig hebben.Onderwijs op afstand

We zijn momenteel bezig om de eerste stappen te zetten om, daar waar het mogelijk , onderwijs op afstand te creëren. Deze manier van onderwijs ( waarbij we vooral gebruik maken van ICT) ,proberen we zo snel mogelijk in te zetten. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk via de mail. U krijgt hierover een push bericht op onze app/ website.

Ouders in vitale beroepenAls school regelen we de opvang, gedurende de schooltijd, voor die kinderen van wie de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen.  Uiteraard kunnen kinderen van deze ouders alleen worden opgevangen als zij klachtenvrij zijn.

Wij willen daarom inventariseren om welke kinderen het gaat. Als we spreken over vitale beroepen dan gaat het om functies in de volgende sectoren:

 • zorg
 • transport
 • leerkrachten
 • chauffeurs
 • voedselketen
 • vervoer
 • kinderopvang
 • media en communicatie
 • hulpdiensten
 • rijksoverheid

Als u werkzaam bent in een van deze vitale beroepen en u heeft geen mogelijkheden voor opvang van uw kind(eren) tijdens schooltijden, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan Rita van Leeuwen :

r.van leeuwen@skpo.nl

Uiteraard zijn de kinderen alleen welkom als ze klachtenvrij zijn.
In de mail vermeldt u: 

● naam en groep van uw kind;  

● uw beroep; 

● de dagen waarop u komende week gebruik wilt maken van de opvangmogelijkheid door school.

U moet het taxibedrijf zelf op de hoogte brengen, als uw kind naar school moet worden gebracht!

De komende weken zullen we u regelmatig per mail op de hoogte houden en nemen wij contact op met de ouders, die gebruik willen maken van de opvangmogelijkheid.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

RIta van Leeuwen.

Directeur Petraschool.

Directeur a.i. Reis van Brandaan.

Update corona

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben een bijzondere week achter de rug.

Als kinderen klachtenvrij zijn (niet hoesten, niet verkouden zijn en geen koorts hebben) kunnen zij maandag 16 maart 2020 naar school komen. Kinderen die klachten hebben worden verzocht thuis te blijven of worden naar huis gestuurd.

U moet zelf, indien van toepassing, het taxibedrijf afbellen.

 Er is op dit moment voldoende bezetting om op maandag de lessen door te laten gaan. Mocht blijken dat dit op zondag 15 maart 2020 anders is dan wordt u daarvan via email en via de website van de school (www.dereisvanbrandaan.nl) op de hoogte gebracht. Dus hou dit in de gaten.

Zonder tegenbericht zien wij uw zoon/dochter maandag graag weer op school.

We hopen wederom op uw begrip, in deze bijzondere situatie.

Namens het team van de reis van Brandaan

Vacature nieuwe directeur.

Met veel trots hebben wij de vacature uitgezet voor een nieuwe directeur. Ben je benieuwd wat voor iemand wij zoeken…
Bekijk de vacature maar eens.

Update Corona

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week bent u geïnformeerd over de genomen (hygiëne)maatregelen en dringende adviezen van het RIVM en de GGD. Hiermee voorkomen we samen dat een groot deel van onze medewerkers en/of leerlingen ziek kan worden op het moment dat het virus grootschalig doorbreekt. Ook waarborgen we zo het onderwijs.

Wij houden u de komende dagen op de hoogte of de school open blijft of dat wij moeten sluiten. Dit zal afhankelijk zijn van mogelijk verder besmettingsgevaar of het aantal medewerkers wat zich ziek moet melden, vanwege verkoudheid, hoest of koorts.

We zijn nu ruim een week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners van Noord-Brabantgecommuniceerd. Voor inwoners van Noord-Brabant adviseren zij verplicht thuiswerken/leren in de volgende gevallen.

Verplicht thuis

Vanaf maandag werk en leer je verplicht thuis als je:

 1. verkouden bent, hoest of koorts hebt.Na het verdwijnen van deze verschijnselen is het verstandig nog 1-2 dagen thuis te blijven/werken;
 2. onlangs in contact bent geweest met bevestigde corona besmette personen. Als het goed is, word je meegenomen in een contactonderzoek van de GGD. Volg de maatregelen van de GGD goed op.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk maken.

Wanneer weer naar school?

Op grond van het bovenstaande verzoek ik dan ook leerlingen die één van deze klachten hebben, niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vraag ik u om bij de ziekmelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop, waarschijnlijk met velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en/of app vindt u de actuele, up-to-date informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rita van Leeuwen, directeur.

Mededeling Coronavirus

Beste ouder(s)/ verzorgers,

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa uit en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgelijk is.

Ons SKPO bestuur heeft contact gehad met de GGD en met de bedrijfsarts. Zij houden het bestuur en daarmee ook de scholen nauwkeurig op de hoogte, ook als de richtlijnen veranderen.
De richtlijnen en de adviezen van het RIVM/GGD zijn leidend op alle SKPO scholen.

Momenteel is de richtlijn dat er (alleen)actie wordt ondernomen als een medewerker of leerling voldoet aan alle 3 de criteria, zoals hieronder vermeld :

1. Recent in China, Iran, Singapore, Zuid Korea of in Noord- Italië is geweest of bij iemand die het COVID-19 heeft.
2. Koorts (38 graden of hoger).
3. Persoon vertoont 1 of 2 van de volgende klachten : hoesten, moeilijk ademhalen.

Mocht een medewerker of leerling aan alle 3 de criteria voldoen, dan sturen we die naar huis en vragen wij om telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts.
Mocht een medewerker of leerling koorts hebben, dan is deze dus niet direct verdacht van een besmetting van het COVID-19 virus.
De huisarts en de GGD worden als eerste betrokken bij een vermoedelijke besmetting. Zij zijn in de lead en in dat geval komt de GGD conform protocol in actie en volgt isolatie van de patiënt en contactonderzoek.

Het is voor u en ons belangrijk om de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen:
* was regelmatig je handen.
* nies en hoest in je elleboog.
* gebruik papieren zakdoekjes of tissues.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school.
Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen dan informeren we u direct.

Met vriendelijke groet,

RIta van Leeuwen.
Directeur Petraschool.
Directeur a.i. Reis van Brandaan.

interessante links om kennis van te nemen:
Coronavirus bij kinderen (Nu.nl)
Rijksoverheid Onderwijs en Coronavirus.

Staken

Afgelopen donderdag en vrijdag was ook onze school dicht in verband met de aangekondigde stakingsactie. Vrijdag zijn we  met alle basisscholen van ons bestuur (SKPO) samen gekomen. We zijn vanaf het stadhuis via een ommetje naar het Parktheater gelopen.

In het Parktheater hebben we een lezing gehad van Sjef Drummen. Deze meneer is directeur geweest van een middelbare school in Roermond. Deze school heeft een andere manier van kijken naar onderwijs en hij heeft ons verteld over zijn visie.
Na deze lezing zijn alle collega’s van al die 36 basisscholen door elkaar gehusseld en hebben we met elkaar gesproken over een aantal onderwerpen die nu spelen op de basisscholen. Bijvoorbeeld welke oplossingen kun je bedenken als je als school volgend jaar ineens 2 fulltime leerkrachten te kort hebt (want dat is helaas wel de toekomst). Door met andere collega’s te praten over hun oplossingen krijg je weer nieuwe ideeën. Ook de vraag hoe krijgen we nieuwe collega’s binnen het onderwijs kwam aanbod. Zowel jonge studenten als zij-instromers. Ben je geïnteresseerd om te kijken of basisschool juf of meester iets voor je is. Kom gerust eens binnen voor een praatje.


download-180px

Snel contact

Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven
Bel ons: 040-2111822
Mail ons:
info-reisvanbrandaan@skpo.nl

YouTubeFlickrGooglePlus