Bericht voor ouders/verzorgers

Jacky KlerkxAlgemeen

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, gaan de (speciale) basisscholen weer open op maandag 11 mei aanstaande, de dag na de meivakantie. Wij als speciaal basisonderwijs gaan op 11 mei ,weer met alle leerlingen starten. Wij verwachten alle leerlingen dan weer op school en vinden het fijn om ze weer allemaal te kunnen begroeten, in goede gezondheid. Ook het taxivervoer vindt weer op de normale manier plaats. Zij komen maandag 11 mei weer gewoon uw zoon of dochter ophalen. U hoeft daarvoor zelf niets te regelen !

Alle (speciale) basisscholen hebben van het ministerie een protocol ontvangen waarin richtlijnen staan, die wij gebruiken om de school zo veilig mogelijk te openen. Wij hebben het protocol aangepast en hebben veel maatregelen genomen. Deze maatregelen gaan we ook met de medezeggenschapsraad bespreken. U ontvangt een overzicht van alle maatregelen op woensdag 6 mei. Een aantal zaken moeten we even echt anders regelen, niet omdat wij dit willen, maar omdat het even zo moet. We hopen dat u allen goed meewerkt om de school ook in deze tijd een veilige plek voor kinderen te laten zijn: samen moet dat lukken.

De schoolspullen en de chromebooks mogen nu even aan de kant geschoven worden, om te gaan genieten van een welverdiende vakantie. De schoolspullen en de chromebooks kunnen vast weggelegd worden om maandag 11 mei weer meegenomen te gaan worden naar school, indien ze nog niet op school zijn. Vanaf woensdag 6 mei kunt u de nieuwe maatregelen ook met uw zoon of dochter doorspreken. Zij weten dan wat zij mogen verwachten en kunnen we ook weer goed starten.

In de meivakantie is de school gesloten en worden er wel aanpassingen gerealiseerd om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. De juffen en meesters zijn dus niet bereikbaar in deze periode. Uw vragen/ opmerkingen kunt u in deze periode mailen naar; r.vanleeuwen@skpo.nl

Bij deze wens ik u ,namens het team een fijne vakantie toe!

Check na woensdag 6 mei naar uw mail, zodat u goed op de hoogte bent van alle maatregelen. Dan zien wij de leerlingen graag weer 11 mei .