BHV herhalingscursus

Linda van DijkAlgemeen

De afgelopen 2 weken hebben alle BHV-ers van de school weer mee gedaan aan de BHV herhalingscursus. Eén woensdagmiddag ging over EHBO en één woensdagmiddag over Brand & Ontruiming. We hebben hard geoefend, zodat we weer precies weten wat we moeten doen om alle kinderen en collega’s zo goed mogelijk te helpen.