vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Logopedie

Johan Siebers

 

Mijn naam is Johan Siebers ; logopedist en ik werk op dinsdag en woensdag op locatie Kanunnikensven. De kinderen haal ik uit de klas op. Ik behandel de kinderen met spraak- en taalproblemen, zodat ze beter kunnen communiceren met anderen.

Ik werk bij de spraakverbetering met de PROMPT techniek, waarbij de mondspieren gestimuleerd worden.

 

maria-moonen

Ik ben Maria Moonen, logopediste. Vanaf oktober 2016 werk ik op dinsdag- en woensdag ochtend op de Reis van Brandaan, locatie Kronehoefstraat. Ik haal kinderen uit de klas op. Individueel of in een klein groepje werken we aan spraak- en taalproblemen.

De kinderen komen spelen en leren zo nieuwe woorden. We maken daarbij grammaticaal goede zinnen of we oefenen het terug-vertellen van wat het kind heeft gedaan. De plaatjes en het speelgoed passen bij de thema’s van de klas, bijvoorbeeld de herfst. De werkjes die we samen maken, mogen de kinderen mee naar huis nemen. Zij kunnen zo thuis laten zien wat zij hebben gedaan. Soms zal er een taal- test gedaan worden.

Ik ben ook SI-therapeut: S.I. staat voor “Sensorische Informatieverwerking”. Dit gaat over hoe we prikkels waarnemen met onze zintuigen: iets zien, voelen, ruiken, proeven, horen, maar ook het evenwicht en het houdingsgevoel zijn belangrijk. Een goede prikkelverwerking is de basis om taal te leren.