In Memoriam Carla van den Heijkant 1958-2018

Lianne BonteAlgemeen

Op zondag 10 juni 2018 is Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur van SKPO, na een kort ziekbed, in haar vertrouwde thuisomgeving te midden van haar dierbaren, in alle rust op 60 jarige leeftijd overleden.

Vanuit haar achtergrond als orthopedagoog, heeft haar professionele loopbaan steeds in het teken gestaan van het bieden van kansen aan álle kinderen. Dat was haar passie.

Tijdens haar werk bij achtereenvolgens De Widdonck, De Rungraaf, Fontys OSO en later als bestuurder bij SKPO, verloor zij de bedoeling van haar opdracht, goed onderwijs voor elk kind, nimmer uit het oog. Vanuit die visie en passie en vanuit haar leiderschap, verbond zij partijen om gezamenlijk de krachten te bundelen en maakte zij zo het verschil.

Wij herinneren Carla als een betrokken, inspirerende en verbindende collega en bestuurder. Zij liet geen gelegenheid voorbij gaan om haar trots op SKPO en haar medewerkers uit te dragen.

“Het gemis dat we haar moeten loslaten, en alles wat we van haar missen, zullen we voor altijd vasthouden.”