Mededeling Coronavirus

Lianne BonteAlgemeen

Beste ouder(s)/ verzorgers,

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa uit en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgelijk is.

Ons SKPO bestuur heeft contact gehad met de GGD en met de bedrijfsarts. Zij houden het bestuur en daarmee ook de scholen nauwkeurig op de hoogte, ook als de richtlijnen veranderen.
De richtlijnen en de adviezen van het RIVM/GGD zijn leidend op alle SKPO scholen.

Momenteel is de richtlijn dat er (alleen)actie wordt ondernomen als een medewerker of leerling voldoet aan alle 3 de criteria, zoals hieronder vermeld :

1. Recent in China, Iran, Singapore, Zuid Korea of in Noord- Italië is geweest of bij iemand die het COVID-19 heeft.
2. Koorts (38 graden of hoger).
3. Persoon vertoont 1 of 2 van de volgende klachten : hoesten, moeilijk ademhalen.

Mocht een medewerker of leerling aan alle 3 de criteria voldoen, dan sturen we die naar huis en vragen wij om telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts.
Mocht een medewerker of leerling koorts hebben, dan is deze dus niet direct verdacht van een besmetting van het COVID-19 virus.
De huisarts en de GGD worden als eerste betrokken bij een vermoedelijke besmetting. Zij zijn in de lead en in dat geval komt de GGD conform protocol in actie en volgt isolatie van de patiënt en contactonderzoek.

Het is voor u en ons belangrijk om de volgende hygiënemaatregelen in acht te nemen:
* was regelmatig je handen.
* nies en hoest in je elleboog.
* gebruik papieren zakdoekjes of tissues.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school.
Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen dan informeren we u direct.

Met vriendelijke groet,

RIta van Leeuwen.
Directeur Petraschool.
Directeur a.i. Reis van Brandaan.

interessante links om kennis van te nemen:
Coronavirus bij kinderen (Nu.nl)
Rijksoverheid Onderwijs en Coronavirus.