vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Ouders

We vinden het op onze school belangrijk om goed samen te werken met u als ouder. U kent uw kind immers heel goed. We weten ook dat wanneer ouders en school goed samenwerken, dit de ontwikkeling van uw kind ten goede komt!

We zien elkaar regelmatig tijdens de georganiseerde gesprekken op school, waar we in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Weet ons ook te vinden tussendoor: blijf niet zitten met vragen, een afspraak is zo gemaakt. Andersom maken we hier ook graag gebruik van. Samen staat we voor hetzelfde!

Tijdens inloop en vieringen vinden de kinderen het heel leuk als zij hun ouders op school zien. Op de kalender ziet u voor het hele schooljaar wanneer deze activiteiten gepland staan.

Op onze school is de Ouderraad heel actief. Samen met het team organiseren en ondersteunen zij bij vieringen gedurende het schooljaar.  Zij denken mee en evalueren na de activiteit. Via briefjes aan het begin van ieder schooljaar wordt ouderhulp geïnventariseerd. Dank voor al die hulp!

We willen ook steeds meer gaan samenwerken met ouders t.a.v. onderwijsontwikkelingen. Via de nieuwsbrief komt dan het verzoek om mee te denken over bijvoorbeeld wetenschap en technologie.

Samen kunnen we meer!