Update Corona

Lianne BonteAlgemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week bent u geïnformeerd over de genomen (hygiëne)maatregelen en dringende adviezen van het RIVM en de GGD. Hiermee voorkomen we samen dat een groot deel van onze medewerkers en/of leerlingen ziek kan worden op het moment dat het virus grootschalig doorbreekt. Ook waarborgen we zo het onderwijs.

Wij houden u de komende dagen op de hoogte of de school open blijft of dat wij moeten sluiten. Dit zal afhankelijk zijn van mogelijk verder besmettingsgevaar of het aantal medewerkers wat zich ziek moet melden, vanwege verkoudheid, hoest of koorts.

We zijn nu ruim een week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners van Noord-Brabantgecommuniceerd. Voor inwoners van Noord-Brabant adviseren zij verplicht thuiswerken/leren in de volgende gevallen.

Verplicht thuis

Vanaf maandag werk en leer je verplicht thuis als je:

  1. verkouden bent, hoest of koorts hebt.Na het verdwijnen van deze verschijnselen is het verstandig nog 1-2 dagen thuis te blijven/werken;
  2. onlangs in contact bent geweest met bevestigde corona besmette personen. Als het goed is, word je meegenomen in een contactonderzoek van de GGD. Volg de maatregelen van de GGD goed op.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk maken.

Wanneer weer naar school?

Op grond van het bovenstaande verzoek ik dan ook leerlingen die één van deze klachten hebben, niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vraag ik u om bij de ziekmelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel of dat het een normale ziekmelding betreft.

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop, waarschijnlijk met velen, dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct. Op onze website en/of app vindt u de actuele, up-to-date informatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rita van Leeuwen, directeur.