Bericht voor de ouders/verzorgers!

Jacky KlerkxAlgemeen

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De paasdagen staan voor de deur en we mogen lekker genieten van een paar dagen rust.

Deze week zijn we gestart met google classroom, Meet en Zoom voor de onderbouw. Zoom blijkt niet AVG proof te zijn. Dus we zijn op zoek naar een alternatief. Op deze manier hebben we online contact met elkaar en kan de leerkracht u en uw kind op deze manier verder helpen met vragen en/of knelpunten. Er is minimaal 1 contactmoment per week. Dat is eigenlijk heel goed opgestart en het was voor sommige leerlingen wel even wennen om de juf/ meester in de huiskamer te zien. Mijn complimenten, hoe snel iedereen deze nieuwe werkwijze heeft opgepakt. Er is enorm hard gewerkt.

Tijdens het paasweekend hoeft er thuis niet gewerkt te worden aan opdrachten. Vanaf dinsdag staan er weer nieuwe opdrachten klaar, waaraan gewerkt kan worden.

De rapporten worden nu niet uitgereikt maar verplaatst naar het einde van het schooljaar. Komende week stond het schoolkamp op de planning voor de schoolverlaters. Dit kan helaas niet doorgaan, vanwege de Coronamaatregelen. We vinden dit echt heel jammer voor de leerlingen. Daarom zijn we op zoek naar een mogelijk alternatief, maar dit zal ook afhangen van de duur en inhoud van de Coronamaatregelen. Na 28 april weten we weer meer.

Er komen ook vragen binnen of er werk klaargezet zou kunnen worden voor de meivakantie. De meivakantie is vakantie voor iedereen. De school is dan ook dicht en de leerkrachten zijn dan niet te bereiken. Momenteel ben ik allerlei interessante sites aan het verzamelen, waar tips/ suggesties aangeboden worden waar, indien u daar behoefte aan heeft, met uw kinderen iets mee zou kunnen doen in die periode.

In de volgende nieuwsbrief geef ik daar meer info over.

Hele fijne paasdagen.

Namens het team van de reis van Brandaan.