De informatieavond

Maandag 27 september was de informatieavond. Schoolverlaters van dit schooljaar en volgend schooljaar waren samen met één ouder of verzorger uitgenodigd. Er werd informatie gegeven over de schoolverlatersprocedure. Hieronder staan de documenten die mee zijn gegeven aan alle leerlingen.

PPT SVL procedure

Stroomschema procedure svl

Er waren ook collega’s van de Praktijkschool, ’t Antoon en Olympia aanwezig om over hun school te vertellen.