Wij zijn een fijne school met een goed pedagogisch klimaat. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn onze belangrijke waarden.

Iedereen leert op onze school, om op de goede manier met elkaar om te gaan. We treden op tegen pesten, discriminatie, geweld en ongepast gedrag.

Iedereen mag  zich bij ons veilig voelen. Als je je niet veilig voelt, ga je naar je leerkracht of meester of naar de coördinatoren sociale veiligheid. Dat zijn juf Conny en juf Jacky. Zij zullen samen met jou een plan maken om je weer snel veilig te voelen.