vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Veilige school

Wij willen een fijne school zijn waar sprake is van een veilige en positieve sfeer, waarbij de school optreedt tegen pesten, discriminatie, geweld en ander ongepast gedrag. Wij proberen een omgeving te creëren waarbij dit zoveel mogelijk wordt voorkomen, zodat iedereen die betrokken is bij de school, zich veilig kan voelen. Wij vinden dat heel erg belangrijk!

Op onze school werken twee coördinatoren sociale veiligheid: juf Conny en juf Jacky.

In de school hangen flyers voor de kinderen waar beschreven staat wat de kinderen kunnen doen wanneer zij zich niet veilig voelen.

Mochten kinderen op onze school zich niet veilig voelen, weten zij dat ze altijd naar de eigen juf moeten gaan. Daarnaast kunnen ze ook nog naar juf Conny en juf Jacky.

Samen wordt besproken wat er nodig is voor het kind zodat het kind zich zo snel mogelijk weer veilig voelt.

Via onderstaande linken kunt u ons pestprotocol downloaden.