vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Schoolplan

Dit is het schoolplan van de reis van Brandaan, voor de periode 2015-2019. In dit document beschrijven wij, hoe we vanuit een gezamenlijke missie en visie, vorm willen geven aan het onderwijs voor de komende vier jaar en hoe we ons verder willen ontwikkelen.

In ons jaarplan kunt u lezen wat wij dit schooljaar als speerpunten hebben.