We willen dat De reis van Brandaan een fijne, veilige plek is voor kinderen, leerkrachten en ouders, daarom hebben we gekozen voor Positive Behavior Support (PBS).

We willen een positief schoolklimaat creëren zodat iedereen zich binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij wordt vooral positief gedrag gezien, gestimuleerd en beloond!

Kernwaarden

Gedragsverwachtingen

Voor alle ruimtes in de school hebben we gedragsverwachtingen gemaakt voor iedereen in onze school; kinderen, leerkrachten en ouders. Om te weten wat goed gedrag is, oefenen we deze gedragsverwachtingen op allerlei plekken in en om de school.
Alle gedragsverwachtingen in en om de school worden dit schooljaar aangeleerd. Op deze pagina en in de nieuwsbrief zullen we vertellen welke gedragsverwachting de komende weken centraal staat. Op deze manier weten kinderen hoe ze zich moeten gedragen in de hele school en kunnen ze ook overal beloond worden voor goed gedrag.

Belonen

De kinderen krijgen een Brandaantje als we goed gedrag zien. De leerkracht benoemt het goede, gewenste gedrag wat hij/zij bij de leerling ziet en geeft de leerling een beloning (een Brandaantje). Het gewenste gedrag kunnen de leerlingen overal op en buiten school, tijdens de lestijden laten zien. Ze sparen met de hele klas voor een gezamenlijke beloning, die ze kunnen verdienen als ze een bepaald aantal Brandaantjes hebben behaald.

Gedragsverwachtingen in de algemene ruimtes

Gedragsverwachtingen in de groep