vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Protocol medisch handelen

We hebben op onze school goed nagedacht over hoe wij willen handelen als uw kind op school ziek wordt, hoe wij handelen als uw kind medicatie gebruikt en hoe wij handelen als uw kind een medische handeling (BIG) nodig heeft. Wij willen een veilige school zijn voor iedereen.
De manier hoe wij dit doen is opgeschreven in het protocol medisch handelen SBO de reis van Brandaan