vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Even voorstellen

Beste ouders,

Na de zomervakantie zal ik starten op de school van uw kind. Hier heb ik nu al enorm veel zin in!

Ik zal me kort even voorstellen en maak, vanaf volgend schooljaar, graag persoonlijk kennis met u.

Mijn naam is Geert van Stiphout, 40 jaar, papa van dochter Sam (10 jaar) en zoon Cas (8 jaar) en 12 jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw Carolien. In mijn vrije tijd sport ik graag, maak muziek (gitaar en piano) en ben als vrijwilliger actief in de culturele sector.

Op dit moment ben ik, voor het vijfde schooljaar, directeur van basisschool St. Antonius Abt. Daarvoor ben ik vier schooljaren adjunct-directeur geweest op basisschool Fellenoord. Met veel passie ben ik in 2003 gestart als leerkracht op basisschool Beneden Beekloop.

Op basis van de gevoerde sollicitatiegesprekken en een paar uur ‘meedraaien’ op de reis van Brandaan denk ik diezelfde passie terug te zien op de school van uw kind. Dat maakt nogmaals dat ik met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme uitkijk naar de start van het nieuwe schooljaar.

We zien en spreken elkaar!

Met vriendelijke groet,
Geert van Stiphout

Bericht voor ouders/verzorgers

Best ouders/ verzorgers,
Hierbij even een kort bericht vanuit het team.
11 mei zijn we weer gestart en waren we blij om de kinderen weer te zien en de kinderen waren weer blij om te kunnen starten.
Het was even wennen aan de nieuwe regels van de 1,5 m afstand, geen ouders op de speelplaats en in de school, het handenwassen, het buiten spelen en het gymmen.
Maar we hebben het samen heel goed opgepakt en we proberen het zo veilig met elkaar te houden.
Alle schoolspullen zijn ook weer netjes ingeleverd.
De complimenten voor iedereen!
Vandaag hebben we met de leerlingen en de MR gesproken.
We maken nog geen aanpassingen op het protocol en wachten eerst de nieuwe maatregelen af.
Belangrijke informatie  en data :
donderdag 21 mei  Hemelvaart: vrij. Dus geen school.
Vrijdag 22 mei: vrij. Dus geen school.
Maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei: weer naar school.
Maandag 1 juni: Pinksteren: vrij. Dus geen school.
dinsdag 2 juni: weer naar school.
BELANGRIJK !!
Vakantieweek van 11 tot en met 19 juni.
We hebben met de MR besloten, omdat de leerlingen zoveel lessen hebben moeten missen,  de lessen in deze week door te laten gaan.
De leerlingen mogen in die week dan 4 dagen naar school komen op:
maandag 11 juni
dinsdag 12 juni.
woensdag 13 juni
donderdag 14 juni.
Vrijdag 15 juni is vrij.
Het kan natuurlijk dat u al op vakantie gaat of weg zou gaan in deze week.
Dat moet natuurlijk gewoon doorgaan.
U mag uw kind in deze week naar school sturen, maar het moet niet.
Geef dit dan wel door aan de juf of meester en het taxibedrijf, wanneer uw kind NIET naar school komt.
Wij wensen u een fijn weekend toe !
Team reis van Brandaan.

Belangrijke info voor de start op 11 mei!

We gaan 11 mei weer starten en we vinden het fijn om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. We zijn de afgelopen weken drukdoende bezig geweest om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Een aantal zaken moeten we anders organiseren vanwege de Coronamaatregelen. We moeten ons met zijn allen aan de afspraken houden, om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

Brengen
U neemt buiten de poort afscheid van uw kind en gaat meteen naar huis. U mag niet op het schoolplein komen. Bij het brengen dient u rekening te houden met 1,5 m afstand van andere ouders en leerkrachten. Uw kind wordt opgevangen door het personeel van de school op het schoolplein of bij de taxi-bus. De school begint om 8.30 uur. De kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar de klas lopen en gaan via hun eigen deur naar binnen.

Binnen het gebouw
De kinderen krijgen aan het begin van de dag een duidelijke instructie over de regels en de hygiëne in en om het gebouw. Zij moeten 1,5 m afstand van de leerkracht houden. Zij krijgen die regels aan het eind van de dag mee naar huis. U kunt deze regels dan doornemen en nogmaals bespreken met uw kind.

Halen
In verband met het waarborgen van de veiligheid en de 1,5 m afstand gaan we op verschillende tijden naar huis. Het is daarom belangrijk om op tijd aanwezig te zijn en meteen weer te vertrekken met uw kind. U wacht achter het hek op de stoep of aan de overzijde van de straat op de stoep. Eén ouder mag het kind komen halen. U mag de speelplaats niet op. De juffen lopen mee tot aan de poort. Voor de leerlingen die met de taxi opgehaald worden geldt: De taxichauffeur wacht buiten de taxi op de nieuwe taxistandplaats op de speelplaats. De kinderen nemen direct plaats in de taxi. Uw kind komt dan ook iets eerder thuis. Houd hier rekening mee!

Ophaaltijden

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Rood 3

Lianne, Iris, Nicolette

14.00u  

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

Geel 4

Ilse

 

14.00u

 

 

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

Blauw 4

Linda, Mieke

 

14.00u

 

 

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

           
Geel 3

Conny, Soraya

14.05u  

14.05u

 

12.20u  

14.05u

 

 

14.05u

 

Blauw 3

Mark

 

14.05u

 

 

14.05u

 

12.20u  

14.05u

 

 

14.05u

 

           
Rood 2

Heidi, Soraya

14.10u  

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

Geel 2

Vivan

 

14.10u

 

 

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

Blauw 2

Kim, Sanne

 

14.10u

 

 

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

           
Rood 1

Anouk

14.15u  

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

Geel 1

Wendy, Jessica

 

14.15u

 

 

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

Blauw 1

Marissa, Maike

 

14.15u

 

 

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

De naschoolse opvang bij Zorgokee gaat gewoon door.

 

Andere belangrijke zaken

Contact ouders

 • Er mogen geen ouders in het gebouw en op de speelplaats komen.
 • Bent u iets vergeten mee te geven, dan kunt u dit via de voordeur van de school afgeven.
 • Er mogen alleen ouders naar binnen voor een kennismaking met de school of wanneer het kind voor de eerste keer naar school komt.
 • Er komen geen hulpouders op school.
 • Mocht u een vraag hebben of de leerkracht willen spreken, dan kunt u de leerkracht per mail of telefonisch bereiken. De leerkrachten gaan om 15.00 uur naar huis. Zij vergaderen digitaal en doen de verdere voorbereidingen thuis.

Gym

 • Volgens het RIVM moet de gymles zoveel mogelijk buiten gegeven worden. De groepen zullen dan of op de speelplaats, het Johan Cruijff veldje of in het bos gaan bewegen.
 • Contactspelletjes worden dan zoveel mogelijk vermeden.
 • De lessen zullen door de eigen leerkracht worden gegeven, want meester Jos valt in de risicogroep en mag niet op school komen werken.
 • We hanteren hierbij de richtlijnen van het KVLO/LO- platform versie 2 a van 03 mei 2020.

Pauzes

 • De klassen gaan volgens een aangepast rooster naar buiten. Er is dan slechts 1 groep op ieder schoolplein. De eigen leerkracht houdt toezicht.
 • Unit blauw speelt per klas op het blauwe plein.
 • Unit rood speelt per klas op het rode plein.
 • Unit geel speelt per klas op het gele plein.

Hygiëne

 • Er komen duidelijke instructies voor de kinderen over het handen wassen, jassen, tassen ophangen ed. en het afstand houden van volwassenen.
 • Er zijn zeepdispensers, papierenhanddoekenrekken, hangende prullenbakken ed. aangebracht in alle klassen en toiletten.
 • Met de schoonmaak zijn er extra afspraken gemaakt over het poetsen van de toiletten, klinken en tafels.
 • Leerkrachten en leerlingen mogen geen beschermingsmiddelen dragen, zoals een mondkapje.

Logopedie en het individueel werken met leerlingen

 • De logopediste zal in overleg met de ouders de behandeling of digitaal, beeldtelefoon of op school plaats laten vinden. We hanteren hierbij de richtlijnen voor de paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis en de leidraad tot hygiëneprotocol van 30 april 2020.
 • Andere behandelaars kunnen toe worden gelaten, indien zij voldoen aan het opgestelde protocol.
 • Zorgokee en andere partners zijn ook op de hoogte van de gebruikte protocollen.
 • Daar waar het mogelijk is, zal de ondersteuning zoveel mogelijk op afstand gegeven worden.
 • Niveaugroepen rekenen en lezen gaan niet door; de kinderen blijven zoveel mogelijk in de eigen groep.

Handhaven van de veiligheid

 • Het is belangrijk dat alle kinderen zich aan de regels en afspraken houden. We snappen dat het wennen is.
 • Houden kinderen zich niet aan de regels en afspraken of laten zij gedrag zien, waarmee wij de veiligheid voor anderen niet meer kunnen waarborgen, dan nemen we passende maatregelen.

Wanneer kan uw kind niet naar school komen?

 • Als uw kind symptomen van het coronavirus heeft: hoesten, benauwdheid, koorts, loopneus, keelpijn, verkouden.
 • Bij lichte verkoudheidklachten moet uw kind thuisblijven. Uw kind moet dan 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar school te mogen komen.
 • Zijn er andere gezinsleden ziek of verkouden, dan mag uw kind ook niet naar school komen. Het hele gezin moet 24 uur klachtenvrij zijn, voordat uw kind weer naar school mag komen.
 • Als uw kind of leden van uw gezin in een risicogroep vallen. We hanteren de lijst risicogroepen: htpps://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index Risicogroepen.
 • Signaleren we dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan treedt de collega in overleg met een bhv’er van de school en zullen de ouders, indien nodig, gebeld worden en gevraagd het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Er dient dan altijd melding gemaakt te worden bij de school en bekijken we gezamenlijk of we afspraken met elkaar kunnen maken. Dezelfde regels gelden ook voor het personeel.

Tot slot
Het is een heel overzicht geworden van regels en afspraken, maar het gaat om de veiligheid van u, uw kind en onze medewerkers. Samen staan we sterk als we ons aan deze afspraken kunnen houden. Daar waar nodig passen we ook nog zaken aan, als het in de praktijk niet mocht werken. We houden u hiervan op de hoogte.

Tot 11 mei!

Met vriendelijke groet,
Rita van Leeuwen
Directeur a.i. Reis van Brandaan.

 

 

 

Bericht voor ouders/verzorgers

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, gaan de (speciale) basisscholen weer open op maandag 11 mei aanstaande, de dag na de meivakantie. Wij als speciaal basisonderwijs gaan op 11 mei ,weer met alle leerlingen starten. Wij verwachten alle leerlingen dan weer op school en vinden het fijn om ze weer allemaal te kunnen begroeten, in goede gezondheid. Ook het taxivervoer vindt weer op de normale manier plaats. Zij komen maandag 11 mei weer gewoon uw zoon of dochter ophalen. U hoeft daarvoor zelf niets te regelen !

Alle (speciale) basisscholen hebben van het ministerie een protocol ontvangen waarin richtlijnen staan, die wij gebruiken om de school zo veilig mogelijk te openen. Wij hebben het protocol aangepast en hebben veel maatregelen genomen. Deze maatregelen gaan we ook met de medezeggenschapsraad bespreken. U ontvangt een overzicht van alle maatregelen op woensdag 6 mei. Een aantal zaken moeten we even echt anders regelen, niet omdat wij dit willen, maar omdat het even zo moet. We hopen dat u allen goed meewerkt om de school ook in deze tijd een veilige plek voor kinderen te laten zijn: samen moet dat lukken.

De schoolspullen en de chromebooks mogen nu even aan de kant geschoven worden, om te gaan genieten van een welverdiende vakantie. De schoolspullen en de chromebooks kunnen vast weggelegd worden om maandag 11 mei weer meegenomen te gaan worden naar school, indien ze nog niet op school zijn. Vanaf woensdag 6 mei kunt u de nieuwe maatregelen ook met uw zoon of dochter doorspreken. Zij weten dan wat zij mogen verwachten en kunnen we ook weer goed starten.

In de meivakantie is de school gesloten en worden er wel aanpassingen gerealiseerd om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. De juffen en meesters zijn dus niet bereikbaar in deze periode. Uw vragen/ opmerkingen kunt u in deze periode mailen naar; r.vanleeuwen@skpo.nl

Bij deze wens ik u ,namens het team een fijne vakantie toe!

Check na woensdag 6 mei naar uw mail, zodat u goed op de hoogte bent van alle maatregelen. Dan zien wij de leerlingen graag weer 11 mei .

Fijne vakantie allemaal!

De juffen en meesters hebben een boodschap voor alle kinderen en ouders/verzorgers.

Hou vol, bericht van de burgemeester van Eindhoven

De burgemeester en wethouder van Eindhoven hebben een boodschap voor alle kinderen en hun ouders.

 

Troost-fee van Nick

Nick uit unit rood 3 heeft samen met zijn moeder een hele mooie troost fee gemaakt. Speciaal voor iedereen die langskomt en het nodig heeft. Zoals Nick zegt: ” Ze geeft een hartje aan iedereen die langskomt.”
Ook voor jullie zo’n digitaal hartje.

Gemaakt door Nick, een troost Troffee voor iedereen die het nodig heeft

Nieuwe tip vanuit de bibliotheek

TIPS OM LEESKILOMETERS TE BLIJVEN MAKEN IN GROEP 3 EN 4

Bij het leren lezen in groep 3 en 4 is het belangrijk dat kinderen regelmatig oefenen. Nu de (school)bibliotheken dicht zijn kunnen de kinderen geen of minder gebruik maken van fysieke boeken. Hieronder geven we daarom een aantal alternatieven zodat kinderen toch op een leuke manier leeskilometers kunnen blijven maken.

Websites voor online oefenen met lezen
https://www.onlinebibliotheek.nl/ – in de zoekbalk kun je zoeken op AVI-niveau, dus S (avi-Start),
M3 (midden groep 3) , E3 (eind groep 3), M4 (midden groep 4), etc.
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/ alle boeken van de tiplijst voor de kinderjury met de mogelijkheid om het eerste hoofdstuk te lezen.
https://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen theaterlezen is een leuke manier voor kind en ouder samen om te oefenen met lezen.
https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm kant-en-klare leesteksten op avi-niveau
https://yoleo.nl/ boeken lezen in karaoke. De tekst wordt getoond en tegelijkertijd voorgelezen.

En tenslotte: de Thuisbieb app ! Deze werkt hetzelfde als de Vakantiebieb app en is tot 9 mei door iedereen gratis te gebruiken! (Nu alleen voor iOS, binnenkort ook voor Android)

BoekenWijs

 

Goede uitleg over Corona voor kinderen

Gottmer is een uitgever van kinderboeken, deze uitgever heeft een mooi en duidelijk boek gemaakt over Corona, allesrondom het coronavirus wordt uitgelegd en ondersteund met plaatjes. Het boek is geschikt voor jonge kinderen om samen met hun ouders te lezen. De ouder kinderen kunnen dit zelfstandig. Het boek kun je downloaden door op deze link te klikken of op het onderstaande plaatje.

 

Bericht voor de ouders/verzorgers!

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De paasdagen staan voor de deur en we mogen lekker genieten van een paar dagen rust.

Deze week zijn we gestart met google classroom, Meet en Zoom voor de onderbouw. Zoom blijkt niet AVG proof te zijn. Dus we zijn op zoek naar een alternatief. Op deze manier hebben we online contact met elkaar en kan de leerkracht u en uw kind op deze manier verder helpen met vragen en/of knelpunten. Er is minimaal 1 contactmoment per week. Dat is eigenlijk heel goed opgestart en het was voor sommige leerlingen wel even wennen om de juf/ meester in de huiskamer te zien. Mijn complimenten, hoe snel iedereen deze nieuwe werkwijze heeft opgepakt. Er is enorm hard gewerkt.

Tijdens het paasweekend hoeft er thuis niet gewerkt te worden aan opdrachten. Vanaf dinsdag staan er weer nieuwe opdrachten klaar, waaraan gewerkt kan worden.

De rapporten worden nu niet uitgereikt maar verplaatst naar het einde van het schooljaar. Komende week stond het schoolkamp op de planning voor de schoolverlaters. Dit kan helaas niet doorgaan, vanwege de Coronamaatregelen. We vinden dit echt heel jammer voor de leerlingen. Daarom zijn we op zoek naar een mogelijk alternatief, maar dit zal ook afhangen van de duur en inhoud van de Coronamaatregelen. Na 28 april weten we weer meer.

Er komen ook vragen binnen of er werk klaargezet zou kunnen worden voor de meivakantie. De meivakantie is vakantie voor iedereen. De school is dan ook dicht en de leerkrachten zijn dan niet te bereiken. Momenteel ben ik allerlei interessante sites aan het verzamelen, waar tips/ suggesties aangeboden worden waar, indien u daar behoefte aan heeft, met uw kinderen iets mee zou kunnen doen in die periode.

In de volgende nieuwsbrief geef ik daar meer info over.

Hele fijne paasdagen.

Namens het team van de reis van Brandaan.


download-180px

Snel contact

Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven
Bel ons: 040-2111822
Mail ons:
info-reisvanbrandaan@skpo.nl

YouTubeFlickrGooglePlus