vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

MR

Beste ouders,

De reis van Brandaan heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit teamleden en ouders. Het is de taak van de MR om voorgenomen besluiten van de directie op grond van de wet, van advies of instemming te voorzien.
Onze school is ook vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de SKPO.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR, Eric Cuijpers (e.cuijpers@skpo.nl)

 

Hieronder vindt u de notulen.

2018-2019

Notulen MR 17 sep 2018
Notulen MR 5 nov 2018

2017-2018

Notulen MR 26 maart 2018
Notulen MR 28 mei 2018