vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Wie zijn wij

De reis van Brandaan is een speciale school voor basisonderwijs. Onze school valt onder het bestuur SKPO.

Op onze school worden kinderen geplaatst, die zich in het regulier basisonderwijs niet voldoende kunnen ontwikkelen. In een veilig pedagogisch en didactisch klimaat, gaan wij op zoek naar kansen en mogelijkheden en bieden intensief hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en leervragen.

In onderstaand schema kunt u zien hoe wij dit doen.

Missie visie schema