vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Verlof

Via onderstaande linken kunt u de verlofformulieren downloaden.

aanvraagformulier vakantieverlof
aanvraag formulier verlof, wegens gewichtige omstandigheden

Het formulier kunt u  ingevuld en ondertekend inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij Denise. De school hanteert voor goedkeuring van het verlof, de rechten op vrijstelling, zoals de gemeente Eindhoven deze heeft bepaald.