Belangrijke info voor de start op 11 mei!

Jacky KlerkxAlgemeen

We gaan 11 mei weer starten en we vinden het fijn om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. We zijn de afgelopen weken drukdoende bezig geweest om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Een aantal zaken moeten we anders organiseren vanwege de Coronamaatregelen. We moeten ons met zijn allen aan de afspraken houden, om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

Brengen
U neemt buiten de poort afscheid van uw kind en gaat meteen naar huis. U mag niet op het schoolplein komen. Bij het brengen dient u rekening te houden met 1,5 m afstand van andere ouders en leerkrachten. Uw kind wordt opgevangen door het personeel van de school op het schoolplein of bij de taxi-bus. De school begint om 8.30 uur. De kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar de klas lopen en gaan via hun eigen deur naar binnen.

Binnen het gebouw
De kinderen krijgen aan het begin van de dag een duidelijke instructie over de regels en de hygiëne in en om het gebouw. Zij moeten 1,5 m afstand van de leerkracht houden. Zij krijgen die regels aan het eind van de dag mee naar huis. U kunt deze regels dan doornemen en nogmaals bespreken met uw kind.

Halen
In verband met het waarborgen van de veiligheid en de 1,5 m afstand gaan we op verschillende tijden naar huis. Het is daarom belangrijk om op tijd aanwezig te zijn en meteen weer te vertrekken met uw kind. U wacht achter het hek op de stoep of aan de overzijde van de straat op de stoep. Eén ouder mag het kind komen halen. U mag de speelplaats niet op. De juffen lopen mee tot aan de poort. Voor de leerlingen die met de taxi opgehaald worden geldt: De taxichauffeur wacht buiten de taxi op de nieuwe taxistandplaats op de speelplaats. De kinderen nemen direct plaats in de taxi. Uw kind komt dan ook iets eerder thuis. Houd hier rekening mee!

Ophaaltijden

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Rood 3

Lianne, Iris, Nicolette

14.00u  

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

Geel 4

Ilse

 

14.00u

 

 

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

Blauw 4

Linda, Mieke

 

14.00u

 

 

14.00u

 

12.15u  

14.00u

 

 

14.00u

 

           
Geel 3

Conny, Soraya

14.05u  

14.05u

 

12.20u  

14.05u

 

 

14.05u

 

Blauw 3

Mark

 

14.05u

 

 

14.05u

 

12.20u  

14.05u

 

 

14.05u

 

           
Rood 2

Heidi, Soraya

14.10u  

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

Geel 2

Vivan

 

14.10u

 

 

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

Blauw 2

Kim, Sanne

 

14.10u

 

 

14.10u

 

12.25u  

14.10u

 

 

14.10u

 

           
Rood 1

Anouk

14.15u  

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

Geel 1

Wendy, Jessica

 

14.15u

 

 

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

Blauw 1

Marissa, Maike

 

14.15u

 

 

14.15u

 

12.30u  

14.15u

 

 

14.15u

 

De naschoolse opvang bij Zorgokee gaat gewoon door.

 

Andere belangrijke zaken

Contact ouders

 • Er mogen geen ouders in het gebouw en op de speelplaats komen.
 • Bent u iets vergeten mee te geven, dan kunt u dit via de voordeur van de school afgeven.
 • Er mogen alleen ouders naar binnen voor een kennismaking met de school of wanneer het kind voor de eerste keer naar school komt.
 • Er komen geen hulpouders op school.
 • Mocht u een vraag hebben of de leerkracht willen spreken, dan kunt u de leerkracht per mail of telefonisch bereiken. De leerkrachten gaan om 15.00 uur naar huis. Zij vergaderen digitaal en doen de verdere voorbereidingen thuis.

Gym

 • Volgens het RIVM moet de gymles zoveel mogelijk buiten gegeven worden. De groepen zullen dan of op de speelplaats, het Johan Cruijff veldje of in het bos gaan bewegen.
 • Contactspelletjes worden dan zoveel mogelijk vermeden.
 • De lessen zullen door de eigen leerkracht worden gegeven, want meester Jos valt in de risicogroep en mag niet op school komen werken.
 • We hanteren hierbij de richtlijnen van het KVLO/LO- platform versie 2 a van 03 mei 2020.

Pauzes

 • De klassen gaan volgens een aangepast rooster naar buiten. Er is dan slechts 1 groep op ieder schoolplein. De eigen leerkracht houdt toezicht.
 • Unit blauw speelt per klas op het blauwe plein.
 • Unit rood speelt per klas op het rode plein.
 • Unit geel speelt per klas op het gele plein.

Hygiëne

 • Er komen duidelijke instructies voor de kinderen over het handen wassen, jassen, tassen ophangen ed. en het afstand houden van volwassenen.
 • Er zijn zeepdispensers, papierenhanddoekenrekken, hangende prullenbakken ed. aangebracht in alle klassen en toiletten.
 • Met de schoonmaak zijn er extra afspraken gemaakt over het poetsen van de toiletten, klinken en tafels.
 • Leerkrachten en leerlingen mogen geen beschermingsmiddelen dragen, zoals een mondkapje.

Logopedie en het individueel werken met leerlingen

 • De logopediste zal in overleg met de ouders de behandeling of digitaal, beeldtelefoon of op school plaats laten vinden. We hanteren hierbij de richtlijnen voor de paramedische zorg in de eerste lijn tijdens de coronacrisis en de leidraad tot hygiëneprotocol van 30 april 2020.
 • Andere behandelaars kunnen toe worden gelaten, indien zij voldoen aan het opgestelde protocol.
 • Zorgokee en andere partners zijn ook op de hoogte van de gebruikte protocollen.
 • Daar waar het mogelijk is, zal de ondersteuning zoveel mogelijk op afstand gegeven worden.
 • Niveaugroepen rekenen en lezen gaan niet door; de kinderen blijven zoveel mogelijk in de eigen groep.

Handhaven van de veiligheid

 • Het is belangrijk dat alle kinderen zich aan de regels en afspraken houden. We snappen dat het wennen is.
 • Houden kinderen zich niet aan de regels en afspraken of laten zij gedrag zien, waarmee wij de veiligheid voor anderen niet meer kunnen waarborgen, dan nemen we passende maatregelen.

Wanneer kan uw kind niet naar school komen?

 • Als uw kind symptomen van het coronavirus heeft: hoesten, benauwdheid, koorts, loopneus, keelpijn, verkouden.
 • Bij lichte verkoudheidklachten moet uw kind thuisblijven. Uw kind moet dan 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar school te mogen komen.
 • Zijn er andere gezinsleden ziek of verkouden, dan mag uw kind ook niet naar school komen. Het hele gezin moet 24 uur klachtenvrij zijn, voordat uw kind weer naar school mag komen.
 • Als uw kind of leden van uw gezin in een risicogroep vallen. We hanteren de lijst risicogroepen: htpps://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index Risicogroepen.
 • Signaleren we dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan treedt de collega in overleg met een bhv’er van de school en zullen de ouders, indien nodig, gebeld worden en gevraagd het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Er dient dan altijd melding gemaakt te worden bij de school en bekijken we gezamenlijk of we afspraken met elkaar kunnen maken. Dezelfde regels gelden ook voor het personeel.

Tot slot
Het is een heel overzicht geworden van regels en afspraken, maar het gaat om de veiligheid van u, uw kind en onze medewerkers. Samen staan we sterk als we ons aan deze afspraken kunnen houden. Daar waar nodig passen we ook nog zaken aan, als het in de praktijk niet mocht werken. We houden u hiervan op de hoogte.

Tot 11 mei!

Met vriendelijke groet,
Rita van Leeuwen
Directeur a.i. Reis van Brandaan.