Brief staking van vrijdag 15 maart

Lianne BonteAlgemeen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief vind je informatie over de landelijke stakingsdag van vrijdag 15 maart en wat dit betekent voor onze school.

Je zult het niet gemist hebben dat er “problemen” zijn in het onderwijs:

– het is meer dan lastig om goed personeel te vinden en als gevolg van het lerarentekort wordt de druk op alle werknemers groter. Wij hebben op onze school nog geen groep naar huis moeten sturen, maar dit zou wel kunnen gebeuren omdat we geen vervangers genoeg hebben.

– het vak van leerkracht is aantrekkelijk, maar er dient wel wat aan de voorwaarden gedaan te worden om dit zo te houden.

Er is al wel wat bereikt. Sinds dit schooljaar hebben alle basisscholen van Nederland,  geld ontvangen om te gebruiken voor werkdrukverlaging. Er is ook een (eerste) stap gezet in de verhoging van de salarissen van de leerkrachten.

Maar we blijven ons zorgen maken.Teamleden op onze school hebben laten weten gehoor te willen geven aan de oproep tot staking.

Dat betekent dat op vrijdag 15 maart de reis van Brandaan dicht is. Er worden geen lessen verzorgd, uw kind is dan vrij.

Wij realiseren ons dat de opvang voor uw kind voor het ene gezin gemakkelijker is dan voor het andere gezin. Wij hopen op je begrip en steun en willen je hiervoor bedanken.

Mochten er vragen zijn, kunt je contact opnemen met mij.

Met vriendelijke groet,

Denise Hassing, directeur SBO de reis van Brandaan