September

Breuken

Vandaag zijn we tijdens rekenen gestart met breuken. Om goed te kunnen begrijpen wat een breuk nou eigenlijk is hebben we een cake in stukken gesneden en verdeeld. We hebben het gehad over “het heel, de helft en een kwart”. Komende weken gaan we breuken herkennen, optellen en aftrekken.

 

De gouden weken

De afgelopen week zijn wij gestart in de schoolverlatersgroep. We hebben elkaar leren kennen door verschillende opdrachten uit te voeren maar zijn ook al flink aan het leren geslagen. Het komend schooljaar kun je ons blijven volgen in ons laatste jaar op de basisschool. We hebben er erg veel zin in en kijken vooral uit naar het schoolkamp. De eindtoets, adviezen en middelbare schoolkeuze is iets wat ons ernorm bezig houdt.

 

De juffen van onze groep

Juf Kim is er op maandag en dindsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Sanne er.

Onze klas gymt op woensdag en vrijdag