Informatie Cito-toetsen

Jacky KlerkxAlgemeen

Beste ouders/verzorgers,
Deze week starten we met de afname van de belangrijkste Cito-toetsen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze leerlingen. De resultaten zullen gedeeld worden tijdens de rapportbespreking. Bij de leerlingen van Blauw 1 en 2 nemen we de toetsen niet af. Zij stromen uit naar het voortgezet onderwijs.
Als er nog vragen zijn, horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Team De reis van Brandaan