vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

PBS

Periode 8

De laatste schoolweken van dit jaar zijn de herhaalweken. Iedere groep kiest zelf welke gedragsverwachting belangrijk is om te herhalen.  

Periode 7

Komende twee weken staan de onderstaande gedragsverwachtingen centraal. Aan de linkerkant de gedragsverwachting die geldt in de werkplaats en aan de rechterkant de gedragsverwachting die geldt in de huiskamer, de IB-kamer en de directiekamer.

Dit is onze werkplaats. Wat is hier gebeurd? Zien jullie de verschillen?

Periode 6

Aankomende twee weken staan de regels die gelden in de gymzaal en de kleedkamers centraal. We hangen kleding op aan de haakjes. We zetten de schoenen onder de bank en we doen de sieraden in het bakje in de gymzaal. Veel gymplezier!

Periode 5

In periode 5 staan de regels over het wc-gebruik centraal.

Dit zijn de WC’s van de juffen en meesters. Van welke WC zou jij gebruik maken? Waarom kies je juist die WC?

De leerlingenraad vergadert

Vandaag heeft de leerlingenraad voor de eerste keer vergaderd. Ze hebben gesproken over PBS; de pictogrammen, hoe het gaat in de klas, hoe het buitenspelen gaat en welke beloning ze passend vinden voor de Unit.

Periode 4

Periode 4 is de herhaalweek. Leerlingen en leerkrachten bepalen zelf welke gedragsverwachting deze week centraal staat.

Periode 3

In periode 3, 28 september t/m 9 oktober, staan de onderstaande gedragsverwachtingen centraal.

Periode 2

In periode 2, 14 september t/m 25 september, staan de gedragsverwachtingen die gelden op de gang centraal.

Periode 1

De eerste vier weken, 24 augustus t/m 11 september, stonden ‘De gouden afspraken’ en de gedragsverwachtingen die gelden op het schoolplein centraal.

PBS

We willen dat De reis van Brandaan een fijne, veilige plek is voor kinderen, leerkrachten en ouders, daarom hebben we gekozen voor Positive Behavior Support (PBS).

We willen een positief schoolklimaat creëren zodat iedereen zich binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij wordt vooral positief gedrag gezien, gestimuleerd en beloond!

Dat doen we vanuit de onderstaande drie kernwaarden.

 

Gedragsverwachtingen
Voor alle ruimtes in de school hebben we gedragsverwachtingen gemaakt voor iedereen in onze school; kinderen, leerkrachten en ouders. Om te weten wat goed gedrag is, oefenen we deze gedragsverwachtingen op allerlei plekken in en om de school.

Alle gedragsverwachtingen in en om de school worden dit schooljaar aangeleerd. Op deze pagina en in de nieuwsbrief zullen we vertellen welke gedragsverwachting de komende weken centraal staat.

Op deze manier weten kinderen hoe ze zich moeten gedragen in de hele school en kunnen ze ook overal beloond worden voor goed gedrag.

 

Belonen
De kinderen krijgen een Brandaantje als we goed gedrag zien. De leerkracht benoemt het goede, gewenste gedrag wat hij/zij bij de leerling ziet en geeft de leerling een beloning (een Brandaantje). Het gewenste gedrag kunnen de leerlingen overal op en buiten school, tijdens de lestijden laten zien. Ze sparen met de hele klas voor een gezamenlijke beloning, die ze kunnen verdienen als ze een bepaald aantal Brandaantjes hebben behaald.


download-180px

Snel contact

Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven
Bel ons: 040-2111822
Mail ons:
info-reisvanbrandaan@skpo.nl

YouTubeFlickrGooglePlus